Συμπλήρωση 60 Χρόνων από την Ίδρυση της Εθνικής Φρουράς

Facebook
Twitter
Email
Print

Γιορτάζουμε σήμερα τη συμπλήρωση των 60 Χρόνων από την ημέρα ιδρύσεως της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) στις 04 Ιουνίου 1964, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα αποφασίζει την συγκρότηση της στρατιωτικής δύναμης με την επωνυμία «Εθνική Φρουρά»  δυνάμει του Άρθρου 3 του «Περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου του 1964», ο οποίος ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων 3 ημέρες νωρίτερα.

Ανατρέχοντας στην ιστορία διαπιστώνεται ότι, η μικρή νεοσύστατη δύναμη των λίγων χιλιάδων ανδρών, με ελάχιστα οπλικά συστήματα και μέσα, μετά από 60 χρόνια, έχει καταστεί μια σύγχρονη και ισχυρή δύναμη αποτροπής, με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και μαχητική ισχύ, η οποία αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικό – στρατιωτικών επιδιώξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά την διάρκεια των 60 ετών, το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου, τα παιδιά του κυπριακού λαού, συμμετέχουν καθολικά στην αμυντική προσπάθεια, στελεχώνοντας την Ενεργό Δύναμη, την Εφεδρεία και την Εθνοφυλακή. Η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΦ και το αξιόμαχο των δυνάμεών της, αποδεικνύεται, καθημερινά στα πεδία των ασκήσεων, όπου το προσωπικό της ημέρα και νύκτα, δίδει τον καλύτερο εαυτό του για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Η επί 50 χρόνια κατοχή του 1/3 του νησιού καθώς και η εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό. Έχοντας ως βάση αναφοράς ότι ο εχθρός είναι ήδη εντός των πυλών, είναι πρόδηλο πως η ΕΦ είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας χωρίς κανένα περιθώριο αδράνειας. Για την ΕΦ υπάρχει μόνον ένας δρόμος με προορισμό τη Νίκη και την Επιτυχία. Και για την ΕΦ το «ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ» αποτελεί προσωπική δέσμευση του Αρχηγού και αφορά το σύνολο της ΕΦ, από τον ίδιο μέχρι και τον νεότερο οπλίτη.