Άσκηση της Διοίκησης Ναυτικού με το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό «CYP/FRA- 01/2024»

Facebook
Twitter
Email
Print

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Γαλλικής Φρεγάτας (Φ/Γ) FS PROVENCE, στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε διεθνής άσκηση ναυτικής συνεργασίας μικρής κλίμακας, με την επωνυμία «CYP/FRA-01/2024».

Την άσκηση σχεδίασε η Διοίκηση Ναυτικού σε συνεργασία με το Γαλλικό ΠΝ και σε αυτή συμμετείχαν το ΠΑΘ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ και η Γαλλική Φ/Γ. Το σενάριο περιλάμβανε μεταξύ άλλων, τακτικές κινήσεις και προχωρητικούς ελιγμούς και σχηματισμούς, καθώς και τεχνικά γυμνάσια.

Η άσκηση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθότι συνδράμει στη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης, στη διαλειτουργικότητας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την εκτέλεση αποστολών ναυτικών επιχειρήσεων και παράλληλα αναδεικνύει τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δυο χωρών.