Άμυνα & Διπλωματία

Άσκηση Πυροβολαρχίας 155 χιλ.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων της Διοίκησης Πυροβολικού του ΓΕΕΦ, πραγματοποιήθηκε άσκηση ταχείας ανάπτυξης Πυροβολαρχίας πυροβόλων 155 χιλ