Ιστορικές Μνήμες

Προειδοποιήσεις για τη Μεραρχία

Ένα ιστορικό ντοκουμέντο των 50 χρόνων φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο pentadaktylos.online.com Πρόκειται για ένα εμπιστευτικό σημείωμα που απέστειλε ο