Κατεχόμενα εδάφη

Μεταστέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας – Αμμοχώστου της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, του Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνει το κοινό ότι το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου θα παραμείνει κλειστό