Ιστορικές Μνήμες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοινώνει τη λήξη της δεύτερης περιόδου της έρευνας πεδίου από το “Hala Sultan Tekke Hinterland Survey Project”

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει τη λήξη της δεύτερης περιόδου τηςέρευνας πεδίου που πραγματοποιείται από