Άμυνα & Διπλωματία

Εκπαίδευση Εφέδρων – Εθνοφυλάκων

Από 15 Μαρτίου 2022, επανάρχισαν οι παρουσιάσεις εφέδρων και εθνοφυλάκων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού που έχει εκπονηθεί από το