Άμυνα & Διπλωματία

Ανοίγουν νέες θέσεις για ΣΥΟΠ

Το Υπουργείο Άμυνας ενδιαφέρεται να προσλάβει Οπλίτες με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, για πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων από το