Άμυνα & Διπλωματία

Βολές Όλμων 120χιλ και 81χιλ

Την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Τσερίου  βολές υποδιαμετρήματος όλμων 120χιλ. και όλμων 81χιλ., από Μονάδες της