Εθνική Διακλαδική Άσκηση ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ 2024»

Facebook
Twitter
Email
Print

Από 03 έως 07 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε η ευρείας κλίμακας Εθνική Διακλαδική Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2024» με τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού και μέσων της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ).

Η άσκηση διεξήχθη, στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο της ελεύθερης επικράτειας της Κύπρου, ενώ σε φάσεις της άσκησης συμμετείχαν έφεδροι, εθνοφύλακες, καθώς και Ομάδα Εθνοφυλάκων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Συμμετείχαν επίσης, κρατικοί φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην παροχή υποστήριξης στην ΕΦ, υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) του Υπουργείου Άμυνας.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η μετατροπή τους σε οδηγίες και διαταγές σε περίοδο έντασης, κρίσης και επιχειρήσεων, η αξιολόγηση των επιχειρησιακών εργαλείων, του συστήματος επιστράτευσης και σχεδίων, καθώς και η δοκιμή του συστήματος Διοικητικής Μέριμνας.

Ο Αρχηγός της ΕΦ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, παρακολούθησε φάσεις της άσκησης που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα πεδία βολής και ασκήσεων, όπου έδωσε οδηγίες και κατευθύνσεις και συνεχάρη το προσωπικό για την άριστη σχεδίαση και προετοιμασία, καθώς και για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μαχητικής ικανότητας, κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Μέρος της άσκησης παρακολούθησε ο Υπουργός Άμυνας, κ. Βασίλης Πάλμας, παρουσία του Αρχηγού.