Καμιά παρέκκλιση στον Ακάμα λέει το Τμήμα Δασών

Facebook
Twitter
Email
Print

Το Τμήμα Δασών σημειώνει ότι «δεν υπάρχει καμιά παρέκκλιση και ότι ακολουθούνται πλήρως οι όροι της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης για το έργο “Βελτίωση μέρους του Κύριου Οδικού Δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα – Φάση Α’”» και θα τοποθετηθεί «αν και όταν λάβει τα όποια σχόλια και παρατηρήσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας».

Με αφορμή δημοσιεύματα ότι «δεν τηρούνται οι όροι της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης για το έργο αυτό», το Τμήμα Δασών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «έχει εγερθεί ένα ζήτημα και διεξάγεται συζήτηση επί τούτου χωρίς να έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια το πρόβλημα και οι λεπτομέρειες του».


Προσθέτει ότι «μετά τη γνωστοποίηση του ζητήματος το Τμήμα Δασών ζήτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση των όρων της περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης, να προβεί στους σχετικούς ελέγχους».

Τέλος το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι «έγινε επίσης γνωστό ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία κάνει τον δικό της έλεγχο»