Συμμετοχή Εθνικής Φρουράς στη Πολυεθνική Διακλαδική Άσκηση «EAGER LION – 2024»

Facebook
Twitter
Email
Print

Από 12 έως 24 Μαΐου 2024, η Εθνική Φρουρά (ΕΦ), συμμετείχε στην  Πολυεθνική Διακλαδική Άσκηση «EAGER LION – 2024», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων «KING ABDULLAH II» στην Ιορδανία, με την συμμετοχή προσωπικού και μέσων από 33 συνολικά χώρες.

Σκοπός της άσκησης, ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών, για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και συνολικής δυνατότητας εκτέλεσης πολυεθνικών διακλαδικών επιχειρήσεων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Η συμμετοχή της ΕΦ στην άσκηση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρείχε τη δυνατότητα στο προσωπικό της να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχο προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) άλλων κρατών, ενισχύοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένα αντικείμενα για την εκτέλεση κοινών αποστολών. Επίσης επιβεβαιώνει την άριστη σχέση και το υψηλό επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της ΕΦ και των ΕΔ των κρατών αυτών.