Συνεκπαίδευση Εθνικής Φρουράς και Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Αρμενίας

Facebook
Twitter
Email
Print

Από 06 έως 10 Νοεμβρίου 2023, Ομάδα της Διοίκησης Καταδρομών συμμετείχε σε συνεκπαίδευση Ειδικών Επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου Αττικής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΤΑΣ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) Ελλάδας, Κύπρου και Αρμενίας, για το έτος 2023.

Η συνεκπαίδευση περιέλαβε μεταξύ άλλων εκτέλεση βολών μάχης ταχείας αντίδρασης, τεχνικές και τακτικές ελεύθερου σκοπευτή και διαδικασίες διάνοιξης εισόδων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων. Επιστέγασμα της ήταν η σχεδίαση και η διεξαγωγή άσκησης μικρής κλίμακας το σενάριο της οποίας περιείχε αντικείμενα αγώνα εντός κατοικημένων τόπων.

Η συνεκπαίδευση εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά και κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθότι αναδεικνύει τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των ΕΔ των τριών χωρών και παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, συνδράμει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας επί εξειδικευμένων θεμάτων, στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση κοινών αποστολών σε όλα τα επίπεδα.