Το Τμήμα Δασών παρέλαβε μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη από την εταιρεία Exness και το Ινστιτούτο Κύπρου

Facebook
Twitter
Email
Print

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Κεντρικά Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου παραλήφθηκαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία αφορούν δωρεά της εταιρείας Exness Global Limited. Η δωρεά έγινε στο πλαίσιο σύναψης μνημονίου μεταξύ της εταιρείας Exness Global Limited και του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ) προς όφελος του Τμήματος Δασών για τις ανάγκες προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα από τις δασικές πυρκαγιές. 

Ανακοινώνεται, επίσης, ότι πέραν από την πιο πάνω δωρεά το Τμήμα Δασών παρέλαβε άλλα τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το ΙΚυ που αφορούν στην υλοποίηση σύμβασης που έχει συνομολογηθεί με το ΙΚυ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διευθυντής Τμήματος Δασών, εκπρόσωποι της εταιρείας Exness Global Limited και εκπρόσωποι του ΙΚυ.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών κ. Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, αφού ευχαρίστησε την εταιρεία Exness Global Limited και το ΙΚυ, εξήρε τη σημασία  της σύμπραξης του Τμήματος Δασών, χορηγών και ερευνητικών κέντρων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δασών σε σύγχρονες τεχνολογίες. Τα οφέλη από αυτές τις συμπράξεις είναι πολλά. Για παράδειγμα, εξασφάλιση χρηματοδότησης σε κυπριακά ερευνητικά κέντρα για εφαρμοσμένα προϊόντα, αλλά και εξασφάλιση συνεχούς στήριξης αυτών των προϊόντων.

Ανέφερε, επίσης, ότι η χρήση τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών θα αποτελέσει ένα επιπρόσθετο μέτρο, τόσο στην πρόληψη των πυρκαγιών για σκοπούς διεξαγωγής εναέριων περιπολιών για τον εντοπισμό πυρκαγιών ή και εμπρηστών, όσο και στην κατάσβεσή τους πρώτιστα με μεταφορά εικόνων της πυρκαγιάς στα αρχικά στάδια αλλά και με τον εντοπισμό ενεργών εστιών φωτιάς, καθώς και με τη χαρτογράφηση της περιοχής.

Στο χαιρετισμό της η εκπρόσωπος της εταιρίας Exness Global Limited κα Μαρία Χριστοφίδη ανάφερε ότι η δωρεά αυτή αποτελεί συνέχεια άλλων και ότι θα συμβάλει τόσο στην πρόληψη όσο και στην κατάσβεση πυρκαγιών μέσω της χρήσης υπερσύγχρονων μεθόδων. Ανέφερε, επίσης, ότι η τεχνολογία που αναπτύχθηκε από το ΙΚυ είναι προσαρμοσμένη στα κυπριακά εδάφη και θα είναι επωφελής για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Εκτός από τη δωρεά εξοπλισμού, η Exness θα καλύψει το κόστος που αναλογεί σε τρεις πιλότους για τη λειτουργία των drones για μια περίοδο δύο ετών.

Στον χαιρετισμό του ο καθηγητής του ΙΚυ, κ. Jean Sciare, αφού ευχαρίστησε το Τμήμα Δασών και την εταιρεία  Exness Global Limited  ανέφερε ότι το ΙΚυ χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη και την ετοιμασία των νέων υπερσύγχρονων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ότι αυτά θα συμβάλουν τα μέγιστα, τόσο σε θέματα πρόληψης όσο και σε θέματα κατάσβεσης πυρκαγιών.