Υπογραφή Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας με Ολλανδία

Facebook
Twitter
Email
Print

Την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023, υπεγράφη στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, το Πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής (ΠΔΑΣ), μεταξύ της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) και των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Ολλανδίας για τα έτη 2024 -2025. Το ΠΔΑΣ υπέγραψε από πλευράς της ΕΦ ο Διευθυντής Δ΄ Κλάδου του ΓΕΕΦ, Συνταγματάρχης Αλκιβιάδης Αλκιβιάδη και από πλευράς των Ολλανδικών ΕΔ ο Συνταγματάρχης Ron Sensen. 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα διμερών και πολυμερών δράσεων που αναπτύσσει η Εθνική Φρουρά και προβλέπει μεταξύ άλλων. τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, εκπαιδεύσεων και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης επί εξειδικευμένων θεμάτων.

Παράλληλα, εκφράζει τη δέσμευση και βούληση για αναβάθμιση και ενίσχυση της ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας με φίλες χώρες, με σκοπό την προαγωγή της ασφάλειας, καθότι έχει αναγνωριστεί ότι οι σύγχρονες προκλήσεις και απειλές είναι κοινές και διασυνοριακές και ως εκ τούτου η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει πολυμερή και πολύπλευρη δράση.