Υπογραφή Προγράμματος Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας Έτους 2024 με Ελλάδα και Αίγυπτο

Facebook
Twitter
Email
Print

Την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, υπογράφηκε στην Αίγυπτο, το Πρόγραμμα Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΤΑΣ) για το έτος 2024, μεταξύ της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) και των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) Ελλάδας και Αιγύπτου. Το ΠΤΑΣ υπέγραψαν, από πλευράς ΕΦ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΦ, Αντισυνταγματάρχης Δημήτρης Παναγίδης και από πλευράς ΕΔ Ελλάδας και Αιγύπτου, ο Ταξίαρχος Βασίλειος Τσάμης και ο Ταξίαρχος Mohamed Saad Al Bayomi αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν μεταξύ άλλων διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, εκπαιδεύσεων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης επί εξειδικευμένων θεμάτων, τόσο στην Κύπρο όσο και σε Ελλάδα και Αίγυπτο.

Το ΠΤΑΣ εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα διμερών και πολυμερών δράσεων στρατιωτικής συνεργασίας που αναπτύσσει η ΕΦ με φίλες χώρες οι οποίες συνδράμουν στην ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.