Άμυνα & Διπλωματία

Εθνική Φρουρά: Ολοκληρώθηκε χθες με «επίδειξη δυνατοτήτων» η συνεκπαίδευση του προσωπικού της Διοίκησης Καταδρομών

Ολοκληρώθηκε χθες με «επίδειξη δυνατοτήτων» (capability demonstration) στο χωριό Λυθροδόντας, η συνεκπαίδευση του προσωπικού της Διοίκησης Καταδρομών με τις αντίστοιχες