Απαγορεύεται το ψάρεμα στους υδατοφράκτες μέχρι τις 31 Ιανουαρίου

Facebook
Twitter
Email
Print

Απαγορεύεται το ψάρεμα στους υδατοφράκτες κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, κατόπιν διευκρινήσεων που λήφθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και το σχετικό Διάταγμα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021, το ψάρεμα στους υδατοφράκτες απαγορεύεται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2021.
 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό 2.2, παράγραφοι (δ) και (ε) στο εν ισχύ περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα Αρ. 2 του 2021, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους: (i) παιδότοπους, και (ii) δημόσιους χώρους συναθροίσεων, όπως π.χ. πλατείες, προαύλια εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών χώρων, φράγματα, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, μαρίνες, κλπ., ενώ επιτρέπεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους μόνο για σκοπούς φυσικής άσκησης ή ατομικής άθλησης και νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων: (i) πάρκα και γραμμικά πάρκα, (ii) παραλίες.