Απαιτείται σωστή εφαρμογή νόμων για πάταξη έμφυλης βίας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print
Τι λέει το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας
 

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ή διαφορετικά η έμφυλη βία, είναι μια από τις πιο διαδεδομένες, επίμονες και καταστροφικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, αναφέρει, σε ανακοίνωση του στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας. 

 Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφέρει ότι με ουσιαστική εμπλοκή στη ετοιμασία μέχρι και την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 (Ν. 115(Ι)/2021), που αναβαθμίζει το νομοθετικό μας πλαίσιο και το εναρμονίζει με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που η Κύπρος έχει κυρώσει με τον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικό) Νόμο του 2017 (Ν. 14(III)/2017), έχει συμβάλει σημαντικά στην υιοθέτηση του πρώτου νομικά δεσμευτικού διεθνές κειμένου, που καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων για την πρόληψη της βίας, την υποστήριξη των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών.

 Περαιτέρω, σημειώνει ότι η Επίτροπος Νομοθεσίας, έχοντας την ευθύνη για την ετοιμασία της Εθνικής Έκθεσης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (CEDAW), που υποχρεούται να υποβάλλει η Δημοκρατία στην αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Γυναικών, αναμένεται να κληθεί τον Ιούλιο του 2022, να καταθέσει την 9η Περιοδική Έκθεση της Δημοκρατίας, παραθέτοντας όλες τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τα δικαιώματα των Γυναικών για εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της ομώνυμης Σύμβασης.  

«Στόχος όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων στη Δημοκρατία, τόσο κρατικών, όσο και μη, που εμπλέκονται σε θέματα βίας κατά των γυναικών, θα πρέπει να είναι η άμεση προστασία και ασφάλεια τους. Η σωστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, καθώς και η διασφάλιση μίας αποτελεσματικής συνεργασίας και συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για μείωση και πάταξη του φαινομένου της έμφυλης βίας», καταλήγει.