Δημιουργία Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Facebook
Twitter
Email
Print

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος αποφασίστηκε η δημιουργία Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Υ.Η.Ε.).

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος αποφασίστηκε η δημιουργία Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Υ.Η.Ε.).


Τα αδικήματα διαδικτύου, χρόνο με το χρόνο παρουσιάζουν αύξηση και η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα τόσο στην πρόληψη όσο και στην εξιχνίαση αυτής της φύσεως αδικημάτων με την εκπαίδευση και κατάρτιση μελών της, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί και στο συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της. Η δημιουργία της Υποδιεύθυνσης κρίθηκε αναγκαία για την ενσωμάτωση των Γραφείων και μελών που ασχολούνται στην πρόληψη, δίωξη και εξιχνίαση αυτών των υποθέσεων κάτω από μια δομή και στρατηγική. Η νέα Υποδιεύθυνση υπάγεται απευθείας στo Διευθυντή Τ.Κ.Ε. και βρίσκεται κάτω από την διοίκηση του Βοηθού Διευθυντή Τ.Κ.Ε. – Υ.Η.Ε..


Η Υ.Η.Ε. αποτελείται από τα υφιστάμενα γραφεία Γ.Κ.Η.Ε. (το οποίο μετονομάζεται σε Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), το Γ.ΚΑ.ΠΙ.&Π.Σ. (το οποίο μετονομάζεται σε Κλάδο Καταπολέμησης Πνευματικής ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων) και το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Δ.Ε.Η.Δ.).

Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Με την ίδρυση της νέας Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετονομάζεται σε Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα έχει αρμοδιότητα στους εξής βασικούς τομείς:

Διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν την κατοχή και διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου (content related crime)
Διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν ηλεκτρονικές επιθέσεις σε συστήματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών (cyber attacks)
Διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν παρόμοια εγκλήματα σε σχέση με διαδίκτυο, (όπως πλαστογραφία δεδομένων Η/Υ/, πρόθεση αυτοκτονίας, ξενοφοβία, sexting, sextortion ή/και οποιαδήποτε άλλη υπόθεση ανατεθεί από Αρχηγό Αστυνομίας)
Εκτέλεση Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής που σχετίζονται (για αδικήματα που διερευνώνται από τον Κλάδο)
Τομέας πρόληψης
Άλλες αρμοδιότητες ως η Α.Δ. της Υ.Η.Ε..
Κλάδος Καταπολέμησης Πνευματικής ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων

Ο Κλάδος Καταπολέμησης Πνευματικής ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων αποτελείται από τους εξής τομείς:
(α) Πνευματική ιδιοκτησία
(β) Παράνομα στοιχήματα και
(γ) διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με την χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.


Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων
Το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων συνεχίζει την αποστολή του και αφορά τη συλλογή και δικανική εξέταση ηλεκτρονικών τεκμηρίων, (Computer Forensics) και η παρουσίαση επιστημονικής μαρτυρίας στο Δικαστήριο.
Περαιτέρω δημιουργείται και ο τομέας εξέτασης ψηφιακών νομισμάτων – κρυπτονομισμάτων.
Επίσης έχει αναλάβει την Δικανική εξέταση όλων των τηλεφώνων και άλλων παρόμοιων συσκευών.