Δήμος Λευκωσίας: Ανοίχθηκαν οι προσφορές για την ανάπλαση του χώρου του παλιού ΓΣΠ

Facebook
Twitter
Email
Print

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 ανοίχθηκαν οι προσφορές για την ανάπλαση του χώρου του παλιού ΓΣΠ.

Προσφορές υπέβαλαν οι ακόλουθες εταιρείες (με αλφαβητική σειρά):
• Κοινοπραξία A. Panayides Contracting Ltd – Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ
• Atlaspantou Co Ltd
• Cybarco Contracting Ltd
• Κοινοπραξία Cyfield Construction – Cyfield Development JV   
• Iacovou Brothers (Constructions) Ltd
• Lois Builders Ltd – Wade Adams Contracting (Cyprus) Ltd JV  
• Zemco Construction Ltd

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο στην καρδιά της Λευκωσίας το οποίο θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας.

Η ανάπλαση στο χώρο του παλιού ΓΣΠ στοχεύει στη δημιουργία αστικής πλατείας, χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής καθώς και στην κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης χωρητικότητας 570 οχημάτων.

Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης αναμένεται να εξυπηρετήσει τόσο τις πιο πάνω χρήσεις όσο και την ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου, περιλαμβανομένου και του εμπορικού κέντρου της εντός των τειχών πόλης. Θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την αναζωογόνηση της παλιάς Λευκωσίας και για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της χρήσης των Μικρών Λεωφορείων Λευκωσίας, η αφετηρία των οποίων χωροθετείται εντός του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 19.720.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου και 10 χρόνια συντήρηση. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες.

Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.