Ε.Φ: Η ηγεσία σε στρατηγικό επίπεδο στο πεδίο της άμυνας και ασφάλειας – Φώτο

Facebook
Twitter
Email
Print

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), η Ακαδημία Άμυνας του Ηνωμένου βασιλείου και το Πανεπιστήμιο «Cranfield» διοργανώνουν στην Κύπρο, το Πρόγραμμα «Strategic Leadership», από 12 – 14 Οκτωβρίου 2020. 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και σε αυτό συμμετέχουν αξιωματικοί του Υπουργείου Άμυνας, της Εθνικής Φρουράς, λειτουργοί άλλων υπουργείων και υπηρεσιών της ΚΔ καθώς και αξιωματικοί από την Ελλάδα, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Σερβία.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να αναπτύξει αντικείμενα που σχετίζονται με την ηγεσία σε στρατηγικό επίπεδο στο πεδίο της άμυνας και ασφάλειας γενικότερα. Ειδικότερα, οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στο Πρόγραμμα θα καλύψουν τέσσερεις επί μέρους θεματικές ενότητες που αφορούν στην ηγεσία, στη στρατηγική, στη διαχείριση κρίσεων και στη λήψη αποφάσεων.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης κηρύσσοντας την έναρξη του Προγράμματος ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωσή του, καταγράφοντας τα οφέλη που θα αποφέρει στους συμμετέχοντες και στους αντίστοιχους οργανισμούς από τους οποίους προέρχονται. Στο χαιρετισμό του, τόνισε τη σημασία της ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα διοικήσεως και αναφέρθηκε ειδικότερα κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε τακτικό, επιχειρησιακό, στρατηγικό αλλά και πολιτικό επίπεδο.

Όπως ανέφερε, ο ρόλος της στρατηγικής ηγεσίας είναι καταλυτικός στο σημερινό, ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, σύγκρουση συμφερόντων, συμβατικές και ασύμμετρες απειλές οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν προκλήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν υφίσταται ένας υβριδικός δρών στην περιοχή, για την Κύπρο και για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πέραν από την κήρυξη της έναρξης του Προγράμματος, ο κ. Αρχηγός θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στο σεμινάριο με τίτλο «Reflections on Strategic Leadership» κατά την οποία θα αναφερθεί στις κύριες παραμέτρους της έννοιας της στρατηγικής ηγεσίας.