Ιστορικές Μνήμες

Στόχος δεν πρέπει να είναι η προσαρμογή στις τουρκικές απαιτήσεις αλλά η ματαίωση των τουρκικών στόχων

Οι ταραχές των Χριστουγέννων του 1963, γνωστές ως «Τουρκανταρσία», λανθασμένα αντιμετωπίζονται ως δικοινοτικές. Πρόκειται για το πρώτο στρατιωτικό πραξικόπημα της