Μέτρα αποφυγής κινδύνων από την χρήση διαδικτύου για παιδιά, από την Αστυνομία

Facebook
Twitter
Email
Print

Στοιχειώδη μέτρα για περιορισμό στο ελάχιστο των κινδύνων που δυνατόν να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτύου για τα παιδιά, δημοσιοποιεί η Αστυνομία σημειώνοντας ότι η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, είναι στη διάθεση του κοινού καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας τονίζεται ότι η πρόληψη και οι συμβουλές προς τα παιδιά για το πώς μπορούν να αυξήσουν την κριτική τους ικανότητα στις «περιηγήσεις» τους στο διαδίκτυο, είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για αποφυγή κινδύνων.

Προτρέπει δε τους γονείς να συνδέονται στο διαδίκτυο μαζί με τα παιδιά τους, όταν αυτά είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους στο σπίτι και όχι στο υπνοδωμάτιο των παιδιών, για να ασκείται ο απαιτούμενος έλεγχος. Το μέτρο κάνει τον ανήλικο χρήστη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προστίθεται, να αισθάνεται ότι δεν είναι ελεύθερος και ανεξέλεγκτος

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν εργαλεία επικοινωνίας όπως, δωμάτια επικοινωνίας (chat rooms), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και άμεσα μηνύματα όπως το msn messenger, διατρέχουν τον κίνδυνο να επικοινωνήσουν με ένα διαδικτυακό διαφθορέα

«Μάθετε στα παιδιά σας πως, ό,τι διαβάζουν ή βλέπουν στο διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αληθινό. Ενθαρρύνετε τα να σας ρωτούν εάν έχουν αμφιβολίες και όταν κάτι τους φαίνεται περίεργο στο διαδίκτυο, θα πρέπει να σας το αναφέρουν».

Τα παιδιά, αναφέρεται, πρέπει να είναι ενήμερα ότι εάν κάποιος αρχίσει να τους υποβάλλει ερωτήσεις ερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ή τους ζητά εμπιστευτικές πληροφορίες, τότε θα πρέπει να διακόπτουν την επικοινωνία μαζί του και να ενημερώνουν τους γονείς τους

«Το αναγνωριστικό όνομα των παιδιών σε λογαριασμούς του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο γενικότερα, ποτέ δεν πρέπει να αποκαλύπτει τα προσωπικά τους στοιχεία ή να είναι ερωτικού περιεχομένου. Επίσης, είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις web cameras».

Ως επιπρόσθετα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από τους γονείς η Αστυνομία προτείνει να προστεθούν αποδεκτές «τοποθεσίες» στη λίστα αγαπημένων (favorites) για να δημιουργηθεί ένα προσωπικό διαδικτυακό περιβάλλον για τα παιδιά.

«Ελέγξτε τη δραστηριότητα του παιδιού σας στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προηγμένο λογισμικό διαδικτύου. Ο γονικός έλεγχος μπορεί να σας βοηθήσει να φιλτράρετε το επικίνδυνο περιεχόμενο, να καταγράφετε τις τοποθεσίες που επισκέπτεται το παιδί σας και να μάθετε τί κάνει εκεί».

Χρησιμοποιήστε λογισμικό που να αποκλείει τα ενοχλητικά αναδυόμενα «παράθυρα», για να προστατέψετε με αυτό τον τρόπο τα παιδιά σας και εφαρμόστε φίλτρα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτρέπει η Αστυνομία.

Σημειώνει τέλος ότι ο ρόλος της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθώς και η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου και η προστασία ιδιαιτέρως των παιδιών.