Νέα Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων η Στέλλα Μιχαηλίδου

Facebook
Twitter
Email
Print

Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανακοινώνει ότι, η Στέλλα Μιχαηλίδου έχει διοριστεί ως Έφορος  Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για περίοδο έξι ετών, από  τις 24/3/2021. 

Η Στέλλα Μιχαηλίδου δραστηριοποιείται στο Χρηματοοικονομικό Τομέα με πολυετή πείρα στη Κύπρο και στο εξωτερικό . Έχει χαρακτηριστεί ως «ένα αξιοσημείωτο στέλεχος με ισχυρές Διευθυντικές και Διοικητικές ικανότητες» και διακρίθηκε για την αποτελεσματικότητα της. Έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη Δημιουργία , Οργάνωση και Έλεγχο Υπηρεσιών και στον Τομέα διαχείρισης κινδύνων πιστωτικών διευκολύνσεων.

 

Έχει χαρακτηριστεί ως ηγέτης στο τομέα της για τον επαγγελματισμό της και διακρίθηκε με πανελλήνια πρωτεία στη κάλυψη των επαγγελματικών της στόχων και με παγκύπρια πρωτεία κατά την απόκτηση του επαγγελματικού της τίτλου A.C.I.B (Associate with the Chartered Institute of Bankers / U.K )