Νέο Ηχηρό χαστούκι και καμπάνα δεκάδων Εκατομμυρίων στην Τουρκία από το Επαρχιακό Δικαστήριο Κερύνειας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Κυρήνειας (που προσωρινά συνεδριάζει στη Λευκωσία), υπό την Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου κα Στ Χατζηγιάννη, αποφάσισε σήμερα στις 7.10.2021 στην υπόθεση Θεοδώρου κ.α. v Τουρκικής Δημοκρατίας, Αρ 5/2014 σε υπόθεση που χειρίστηκαν οι Δικηγόροι Σίμος Α. Αγγελίδης και κα Κατερίνα Ευγενίου για το Γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. σε συνεργασία με τον κ. Χρίστο Παπασωτηρίου, Δικηγόρο εξ Ελλάδος, τα ακόλουθα αναφορικά με τις περιουσίες των Εναγόντων που βρίσκονται στην κατεχόμενη Κερύνεια:

  1. Το Δικαστήριο έκρινε κατά τα πιο πάνω τη νομιμότητα της διαδικασίας, αξιολόγησε την μαρτυρία η οποία προσήχθη ενώπιον του, και κατέληξε στις εξής θεραπείες, εκδίδοντας απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον της Εναγόμενης Τουρκίας ως ακολούθως:
  • Χρηματικές αποζημιώσεις στην οικογένεια Θεοδώρου, συνολικού ύψους

39,286,963 ευρώ (τριαντά εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ). πλέον τόκο για την απώλεια χρήσης που αφορούσε διεκδικήσεις μέχρι και το 2014 που κάλυπτε η αγωγή.

  1. Το Δικαστήριο προχώρησε πρόσθετα και εξέδωσε διάταγμα, με το οποίο να αναγνωρίζεται πλήρως η κυριότητα των εναγόντων επί των επίδικων ακινήτων στη Κερύνεια, κρίση που αποτελεί δεσμευτικό δικαστικό προηγούμενο τόσο εντός Κύπρου όσο και εκτός.
  1. Πρόσθετα προχώρησε ως η απαίτηση των Εναγόντων και εξέδωσε διάταγμα με το οποίο η Τουρκία διατάσσεται όπως, εντός 30 ημερών από της επίδοσης του παρόντος Διατάγματος, άρει την παράνομη επέμβαση της επί των επίδικων ακινήτων και όπως αποδώσει αυτά στους Ενάγοντες!
  1. Τα πιο πάνω αποφασίστηκαν μετά από ενδεικνυόμενο και ενδελεχή έλεγχο και αφού εξέτασε σε λεπτομέρεια ζητήματα κατάλληλης και ορθής επίδοσης της Αγωγής και της όλης διαδικασίας εναντίον της Τουρκίας που ήταν η εναγόμενη στην παρούσα Αγωγή έκρινε ότι η επίδοση έγινε σύμφωνα με την ενδεδειγμένη διαδικασία και τη Σύμβαση της Χάγης.
  1. Το Δικαστήριο πριν αποφασίσει τα πιο πάνω εξέτασε επίσης μεταξύ άλλων και εξάντλησε πιθανά ζητήματα αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και έκρινε τελεσίδικα ότι πράγματι έχει δικαιοδοσία και ότι μπορούσε, ως αρμόδιο Δικαστήριο να προχωρήσει και να αποφανθεί επί της αγωγής και των διαφόρων θεραπειών που είχαν εγερθεί από τους Δικηγόρους των Εναγόντων, παρά το ότι οι εν λόγω περιουσίες βρίσκονται στην κατεχόμενη και μη ελεγχόμενη από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχή της Επαρχίας Κερύνειας. Μάλιστα κατέληξε ότι οι συνέπειες της Τουρκικής Εισβολής αποτελούν Δικαστική Γνώση.

Η εξαιρετική και τεράστια σημασία της απόφασης αυτής εδράζεται στο γεγονός ότι αφενός επιβεβαιώνει εκ νέου την κυριότητα της ιδιοκτησίας και αποδίδει αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων για την απώλεια χρήσης της περιουσίας (αντί την ανταλλαγή της περιουσίας ως γίνεται στην Επιτροπή Αποζημιώσεων στις κατεχόμενες περιοχές) και ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε από Δικαστήριο Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα η απόφαση αυτή να μπορεί να προωθηθεί για εκτέλεση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει σχετικών Ευρωπαϊκών κανονισμών, σε σχέση και σε βάρος περιουσιακών στοιχείων της Τουρκίας τα οποία βρίσκονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.