Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχου αντικειμένων για την παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών

Facebook
Twitter
Email
Print

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ξεκινήσει η δέκατη ετήσια εκστρατεία για έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα (REF-10).

H εκστρατεία συντονίζεται από την Επιτροπή FORUM του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και αφορά τον έλεγχο διαφόρων χημικών προϊόντων και αντικειμένων για την παρουσία επικίνδυνων και απαγορευμένων χημικών ουσιών σε αυτά. Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής θα διεξαχθούν οι αντίστοιχοι έλεγχοι και στην Κυπριακή αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αρμόδια Αρχή για τη νομοθεσία αυτή, πληροφορεί τους επηρεαζόμενους βιομήχανους, εισαγωγείς και διανομείς ότι είναι πιθανό να γίνουν σχετικοί έλεγχοι στα υποστατικά τους και αρμόδιοι Επιθεωρητές να προχωρήσουν σε δειγματοληψίες προϊόντων και αντικειμένων για τη διεξαγωγή αναλυτικών ελέγχων. Οι Επιθεωρητές θα ελέγξουν επίσης αν για τα αντικείμενα που εντοπίζεται ότι περιέχουν χημικές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, έχουν κοινοποιηθεί οι σχετικές πληροφορίες στην αλυσίδα εφοδιασμού και στους καταναλωτές, για καλύτερη ενημέρωση και προστασία τους.

Παραδείγματα αντικειμένων που θα ελεγχθούν είναι:

  • πλαστικά είδημαλακά πλαστικά αντικείμενα, είδη γυμναστικής, παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας για την παρουσία φθαλικών εστέρων, Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) και μικρού και μεσαίου μεγέθους χλωριωμένες παραφίνες (SCCPs και MCCPs),
  • ψευδοκοσμήματα και άλλα μεταλλικά είδη που έρχονται σε επαφή με το δέρμα για την παρουσία Νικελίου, Καδμίου και Μολύβδου,
  • ρούχα και υφασμάτινα είδη για την παρουσία αζωχρωστικών και καρκινογόνων χημικών ουσιών,
  • δερμάτινα είδη για την παρουσία εξασθενούς χρωμίου, αζωχρωστικών και φουμαρικού διμεθυλίου (DMF),
  • τσιμέντο για παρουσία εξασθενούς χρωμίου,
  • χαρτί αποδείξεων για παρουσία Δισφαινόλης-Α (ΒΡΑ),
  • κόλλες για παρουσία βενζολίου, χλωροφορμίου και τολουολίου κ.ά.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα που θα ελεγχθούν αναμένεται να είναι καταναλωτικά προϊόντα. Οι επιθεωρήσεις θα διεξαχθούν ταυτόχρονα από τις αρμόδιες Αρχές σε όλα τα Κράτη Μέλη κατά την διάρκεια του 2022, και η έκθεση με τα αποτελέσματα της εκστρατείας θα δημοσιευθεί στο τέλος του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες πανευρωπαϊκές εκστρατείες και τις εργασίες της επιτροπής FORUM στην ακόλουθη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.