ΠΡΟΣΟΧΗ: Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα σε υπεραγορές και χώρους εστίασης που διαθέτουν πλαστικά

Facebook
Twitter
Email
Print

Τέλος προθεσμίας διαθεσιμότητας συγκεκριμένων πλαστικών μίας χρήσης.  Αρχίζουν οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά από σήμερα,  1 Οκτωβρίου 2022. Όσοι πωλούν  πλαστικά ακόμη, θα θεωρούνται παράνομοι και θα καταγγέλλονται.

 

H εξώδικη ρύθμιση στην περίπτωση παραβάσεων δύναται να ανέρχεται μέχρι τις €4.000, ενώ σε περίπτωση σοβαρής παράβασης δύναται να ανέλθει μέχρι τις €20.000. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου, το εξώδικο θα είναι της τάξεως των 250 ευρώ την πρώτη φορά.

 

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι υπεραγορές, χώροι φιλοξενίας και εστίασης, ταχυφαγεία, καταστήματα λιανικού εμπορίου και όσοι πωλούν ή/και προμηθεύουν τα είδη αυτά, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αν δεν το έχουν πράξει ήδη), ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν διατίθενται προς πώληση και κατανάλωση από την 1η Οκτωβρίου 2022 και έπειτα.

 

Σε  σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφέρεται:

 

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό και όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του «περί Αποβλήτων Νόμου» (Ν.48(Ι)/2022), που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο περιβάλλον, από 1η Οκτωβρίου 2022, απαγορεύεται η διαθεσιμότητα στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήματος VIA του Νόμου.

 

Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στο Νόμο, «διαθεσιμότητα» είναι η προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου, είτε δωρεάν.

 

Υπενθυμίζεται ότι τα προϊόντα που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος (με εξαίρεση αυτές που εμπίπτουν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό)
  1. Μαχαιροπήρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ράβδοι φαγητού-chopsticks)
  1. Πιάτα
  1. Καλαμάκια (με εξαίρεση αυτά που εμπίπτουν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό)
  1. Αναδευτήρες ποτών
  1. Ράβδοι που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανία ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και δεν διανέμονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών για τέτοιες ράβδους.
  1. Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο. Δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:

(α) Προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος

 

(β) Συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο και

 

(γ) Είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα. Συμπεριλαμβάνονται και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

 

  1. Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματα τους
  1. Κυπελλάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματα τους.
  1. Προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (είτε είναι μίας χρήσης, είτε όχι)

Τα πλαστικά μίας χρήσης που εμπίπτουν στο Νόμο, είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία έχουν κατασκευαστεί εξολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη. Δεν προβλέπεται ελάχιστο κατώτατο όριο για την περιεκτικότητα ενός προϊόντος μίας χρήσης σε πλαστική ύλη. Διευκρινίζεται ότι, στις απαγορεύσεις των πιο πάνω προϊόντων, εμπίπτουν και αντίστοιχα προϊόντα μίας χρήσης τα οποία είναι κατασκευασμένα ή περιέχουν PLA, CPLA, Green PE σε οποιαδήποτε ποσότητα.

 

Σύμφωνα με το Νόμο (Ν.48(Ι)/2022), ως τελικό χρονικό περιθώριο για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις 3/7/2021, καθορίζεται η 30/9/2022. Πέραν της ημερομηνίας αυτής απαγορεύεται η διαθεσιμότητα και ο εντοπισμός τους στην κυπριακή αγορά, και ως εκ τούτου θα πρέπει να αφαιρεθούν και από τα ράφια των επιχειρήσεων.

 

Από 1 Οκτωβρίου 2022, το Τμήμα Περιβάλλοντος, θα διεξάγει συστηματικούς ελέγχους στα πλαίσια των προνοιών του «Περί Αποβλήτων Νόμου» για τη συμμόρφωση των παραγωγών και εισαγωγέων με τη νομοθεσία, καθώς και των διανομέων και θα επιδίδονται εξώδικα για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

 

Βάσει του Νόμου, η εξώδικη ρύθμιση στην περίπτωση παραβάσεων δύναται να ανέρχεται μέχρι τις €4.000, ενώ σε περίπτωση σοβαρής παράβασης δύναται να ανέλθει μέχρι τις €20.000. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου, το εξώδικο θα είναι της τάξεως των 250 ευρώ την πρώτη φορά.

 

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι υπεραγορές, χώροι φιλοξενίας και εστίασης, ταχυφαγεία, καταστήματα λιανικού εμπορίου και όσοι πωλούν ή/και προμηθεύουν τα είδη αυτά, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αν δεν το έχουν πράξει ήδη), ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν διατίθενται προς πώληση και κατανάλωση από την 1η Οκτωβρίου 2022 και έπειτα.

 

Σχετικός Οδηγός Διευκρινήσεων, «Ερωτήσεις και Απαντήσεις Σχετικά με την Οδηγία για τα Πλαστικά μίας Χρήσης», βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, στον πιο κάτω σύνδεσμο http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/25F353513AAA14BCC22587C6002ECC01?OpenDocument