Πρώτη συνάντηση για δημιουργία Μουσείου Μνήμης Κατεχόμενης Γης στο Δήμο Λευκάρων

Facebook
Twitter
Email
Print

Την Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Δρα Πέτρο Καρεκλά, επισκέφθηκε το Δήμο Λευκάρων, όπου έγινε δεκτή από τον Δήμαρχο, κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους.

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η προώθηση της ιδέας για δημιουργία Μουσείου Μνήμης Κατεχόμενης Γης στο Δήμο Λευκάρων, ο οποίος αποτελεί ένα από τους πιο επισκέψιμους και τουριστικούς προορισμούς στο νησί μας.

Ο κ. Σοφοκλέους εισηγήθηκε προς τούτο τη διαμόρφωση χώρου εντός του υφιστάμενου Κέντρου Χειροτεχνίας Λευκάρων, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο, ο οποίος θα φιλοξενήσει εκθέματα των Κατεχόμενων Δήμων. Στόχος είναι τον χώρο αυτό να επισκέπτονται τόσο τουρίστες, όσο και ντόπιοι, κυρίως μαθητές, καθώς επίσης να διατίθεται και για εκδηλώσεις των Κατεχόμενων Δήμων. Η επιτόπου επίσκεψη έπεισε την Επιτροπή για την καταλληλότητα του χώρου και ασμένως έγινε αποδεκτή η εισήγηση.

 

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων εκφράζει την ιδιαίτερη ευαρέσκειά της γι’ αυτή τη θετική εξέλιξη, η οποία αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πάχνας Λεμεσού σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών και την Επιτροπή μας και η οποία θα συμβάλει σημαντικά στο έργο της διαφώτισης και διατήρησης της μνήμης για το εθνικό μας θέμα και την κατεχόμενη γη μας σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες της περιοχής.