Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα υποβολής των στοιχείων στρατευσίμων

Facebook
Twitter
Email
Print

Τίθεται σήμερα σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Άμυνας για υποβολή των στοιχείων όσων συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους εντός του τρέχοντος έτους (γεννηθέντες το 2006).

Πρόκειται για μια φιλική και εύκολα προσβάσιμη πλατφόρμα όπου μέσα από απλές διαδικασίες όλοι οι νεαροί μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, ώστε να γίνει η αναγκαία προεργασία και προετοιμασία για την κλήση τους στην Εθνική Φρουρά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, πρόκειται για υποχρεωτική διαδικασία για όσους συμπληρώνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι όσοι νεαροί δεν προχωρήσουν στην υποβολή των στοιχείων τους, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν άδεια εξόδου προκειμένου να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου.

 

Για δική τους ευκολία καλούνται όλοι οι νεαροί, προτού ξεκινήσουν τη συμπλήρωση των στοιχείων τους στην πλατφόρμα, να προχωρήσουν σε εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη ΑΡΙΑΔΝΗ και να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή είτε την ταυτότητά τους (και τις δύο όψεις) είτε το πιστοποιητικό γεννήσεως. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

 

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας έχουν αναρτηθεί όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα πλατφόρμα.