Σύγκληση Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Φρουράς

Facebook
Twitter
Email
Print
Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η μηνιαία τακτική συνεδρία του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Φρουράς (ΑΣΕΦ) σε πλήρη σύνθεση, εν πλω επί του πλοίου Γενικής Υποστήριξης ΑΛΑΣΙΑ, για συζήτηση θεμάτων μείζονος στρατιωτικής σημασίας στη βάση ημερήσιας διάταξης.