Το Τμήμα Μετεωρολογίας έλαβε μέρος στο 19ο Κογκρέσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, στη Γενεύη

Facebook
Twitter
Email
Print

Το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου έλαβε μέρος στο 19ο Κογκρέσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας (ΠΟΜ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη κατά την περίοδο από 22 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου 2023. Το Τμήμα εκπροσωπήθηκε στο Κογκρέσο από τον Διευθυντή Δρ Κλεάνθη Νικολαΐδη, με την ιδιότητά του ως Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κύπρου στον Οργανισμό Μετεωρολογίας.

Ανάμεσα στα ψηφίσματα που συζητήθηκαν ήταν και η αναγόρευση σε σταθμούς «εκατονταετίας» Μετεωρολογικών, Περιβαλλοντικών αλλά και Υδρολογικών σταθμών των χωρών μελών του ΠΟΜ, δηλαδή σταθμών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει αδιάλειπτη λειτουργία τουλάχιστον εκατό (100) ετών.

Η Κύπρος διαθέτει αρκετούς τέτοιους σταθμούς, ενώ κατά τη διάρκεια του 19ου Κογκρέσου άλλοι πέντε (5) σταθμοί του Τμήματος ονομάστηκαν σταθμοί εκατονταετίας. Αυτοί οι σταθμοί είναι οι βροχομετρικοί σταθμοί της Δρούσειας, του Αγίου Νεοφύτου, του Κύκκου, του Καλού Χωριού Λεμεσού και του Παλαιχωρίου, όπως φαίνονται και στον πίνακα που ακολουθεί. Στον πίνακα φαίνεται, επίσης, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του κάθε σταθμού.

Αρ. ΣταθμούΌνομα ΣταθμούΗμ. Έναρξης Λειτουργίας
10Δρούσεια (Δ.Σ.)01/06/1908
50Άγ. Νεόφυτος (Μον.)01/02/1903
180Κύκκος (Μον.)01/11/1901
400Καλό Χωριό Λεμεσού( Δ.Σ.)01/01/1912
450Παλαιχώρι (Α.Σ.)01/03/1908


Με την αναγόρευση αυτών των 5 σταθμών σε σταθμούς εκατονταετίας, το Τμήμα Μετεωρολογίας διαθέτει πλέον συνολικά 14 σταθμούς εκατονταετίας, που αν συγκριθεί με το μέγεθος του νησιού τότε πρόκειται περί μεγάλου αριθμού.

Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι στο παρόν Κογκρέσο και σε παγκόσμιο επίπεδο ονομάστηκαν σε σταθμούς εκατονταετίας συνολικά 118 σταθμοί, εκ των οποίων οι 5 ανήκουν στην Κύπρο.

Ο ΠΟΜ δίνει μεγάλη σημασία στους σταθμούς εκατονταετίας με μεγάλες και αδιάλειπτες χρονοσειρές παρατηρήσεων, καθώς εξάγονται πολύ πιο ασφαλή κλιματικά δεδομένα σε βάθος χρόνου, ενώ ελέγχονται ταυτόχρονα και τα κλιματικά μοντέλα.