Πολιτισμός

«Σταυραετοί» 22 χρόνια προσφοράς

Το Σώμα Σταυραετών ιδρύθηκε στις 10/10/1998, στην Πάφο και είναι ένα μη κυβερνητικό, μη κομματικοποιημένο, μη κερδοσκοπικό οργανωμένο εθελοντικό σύνολο νέων, ταγμένων να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας